MIRË SE VINI

MIRË SE VINI … në faqen e internetit të Shoqatës Kulturore Shqiptare “Kosova” sh.r. në Freiburg.

Shoqata ndjek vetëm qëllime bamirëse jofitimprurëse sipas kuptimit të dispozitës “Për lehtësira tatimore ” të Kodit Tatimor. Ajo e ka selinë në Freiburg dhe është e regjistruar në Gjykatën Themelore në Freiburg si organizatë bamirëse jofitimprurëse nën numrin VR 700 756. Qëllimi i shoqatës është promovimi i kulturës shqiptare në Freiburg dhe rrethinë për t´i intensifikuar takimet kulturore ndërmjet shqiptarëve dhe gjermanëve.

Qëllimi i shoqatës është ta bëjë më të njohur për publikun gjerman në Freiburg kulturën tonë të lashtë dhe shumë të pasur si gjuhën tonë, traditat tona, veshjen kombëtare, muzikën, artin në përgjithësi dhe në këtë mënyrë të kontribuojë përmes shkëmbimit kulturor për një mirëkuptim më të mirë mes popujve.

Për ta arritur këtë qëllim ne organizojmë manifestime të ndryshme, koncerte, ekspozita, lexime publike me shkrimtarë, ekskursione etj. Shoqata e organizon edhe mësimin plotësues për nxënësit shqiptarë në Freiburg dhe rrethinë.

Gjithashtu mbahen rregullisht edhe ushtrimet e vallëzimit për të gjitha grup moshat. Në këtë mënyrë Shoqata e jep një kontribut të rëndësishëm në ruajtjen e identitetit tonë kombëtar dhe në integrimin kulturor të shqiptarëve në Freiburg, sepse nxënësit shqiptarë të Shkollës Shqipe në Freiburg dhe Grupi i Vallëzimit me programin e pasur kulturor-artistik paraqiten në shumë aktivitete të ndryshme kulturore që organizohen në Freiburg dhe qytete tjera. Por Shoqata nuk e pasuron vetëm ambientin kulturor në qytetin e Freiburg. Puna jonë përfshin edhe aktivitete sportive si turne në futboll, turne shahu, etj.

NJOFTIM

 

Turne ne Futboll 2016_Njoftim_SHKSH_Kosova_Freiburg