PARTNERËT

PARTNERËT DHE MBËSHTETËSIT Aktivitetet e shumta dhe të larmishme që organizohen nga Shoqata Kulturore Shqiptare Kosova sh.r. do të ishin të pamundshme pa përkrahjen e partnerëve të shumtë.

Këtu dëshirojmë t´i falënderojmë të gjithë mbështetësit dhe partnerët tanë:

Drejtorinë Arsimore në Freiburg –  Das Gebäudemanagement Freiburg (GMF) për dhënien në dispozicion të hapësirës në dy shkolla të Freiburg-ut për mbajtjen e mësimit plotësues në gjuhën shqipe

Konsulatën e Republikës së Kosovës në Stuttgart

Shoqatën e Caritas-it në Freiburg për sigurimin e lokalit për ushtrimet e grupit të valleve

REAL në Gundelfinger Straße dhe në St. Georgen

Mirënjohjet tona më të përzemërta për të gjithë partnerët, mbështetësit dhe sponsorët:

Faleminderit Shumë – Vielen Dank – Thank You!