MËSIMI PLOTËSUES NË GJUHËN SHQIPE

Në kuadër të shoqatës tonë funksionon Shkolla Shqipe „Naim Frashëri“ me një traditë mbi njëzetvjeçare ku organizohet mësimi plotësues në gjuhën amtare për nxënësit shqiptarë në Freiburg.

Momentalisht mësimin e udhëheq znj.

Zejnebe Duraku (kl. 1-8). Orari i mësimit: Të premteve, nga ora 15:00-17:00, në Freiburg, në lokalet e Shkollës Fillore „Adolf Reichwein Schule“, adresa: Bugginger Str. 83, 79114 Freiburg im Breisgau.

Ftohen të gjithë prindërit t´i lajmërojnë fëmijët e tyre në Shkollën Shqipe.   (Foto: Tatjana Gössl)